Webcambescherming

U vindt deze functie hier: PrivacyWebcambeschermingOpenen

Webcambescherming voorkomt dat toepassingen en malware zich zonder uw toestemming toegang verschaffen tot de webcam op uw computer. Wanneer Webcambescherming is ingeschakeld, kunnen er met niet-vertrouwde toepassingen geen beelden of video worden vastgelegd en kan informatie op uw pc niet naar buiten worden verzonden. Op die manier wordt uw privacy gegarandeerd.

Webcambescherming is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, klikt u op de groene AAN-schuifbalk om deze op rood (UIT) te zetten. Het is raadzaam Webcambescherming altijd ingeschakeld te houden.

Opmerking: de functie is alleen beschikbaar in AVG Internet Security.

De werking van Webcambescherming aanpassen

Selecteer een optie op het hoofdscherm van Webcambescherming om aan te geven hoe de functie omgaat met toepassingen die proberen toegang te verkrijgen tot uw webcam:

  • Slimme modus: vertrouwde toepassingen hebben automatisch toegang tot uw webcam. Als een niet-vertrouwde toepassing toegang probeert te verkrijgen tot uw webcam, verschijnt er een melding waarin u wordt gevraagd of u de toepassing toestemming wilt geven of deze wilt blokkeren. Nadat u een optie hebt gekozen, verschijnt de toepassing op het scherm Geblokkeerde/Toegestane apps waarop u de status kunt bekijken en aanvullende acties kunt selecteren.
  • Strenge modus: telkens wanneer een toepassing toegang probeert te verkrijgen tot uw webcam, verschijnt er een melding. Vervolgens kunt u bepalen of de toepassing moet worden geblokkeerd of toestemming moet krijgen. Nadat u een toepassing hebt geblokkeerd of deze toestemming hebt gegeven, verschijnt de app op het scherm Geblokkeerde/Toegestane apps waarop u de status van de app kunt bekijken en aanvullende acties kunt selecteren.
  • Geen genade: de toegang tot uw webcam wordt voor alle toepassingen automatisch geblokkeerd.

Opmerking: Webcambescherming bepaalt aan de hand van de reputatieservices van AVG of toepassingen te vertrouwen zijn. Daarbij wordt gekeken naar de certificatiegegevens van de toepassing en geanalyseerd hoeveel gebruikers de toepassing hebben geïnstalleerd. De instelling Reputatieservices van AVG is standaard ingeschakeld in de Instellingen van AVG.

Geblokkeerde en toegestane toepassingen beheren

Op het scherm Geblokkeerde/toegestane apps vindt u een overzicht van de toepassingen die worden geblokkeerd wanneer Webcambescherming in de stand Strenge modus staat.

Als u toepassingen wilt bekijken en beheren, klikt u op het tabblad Geblokkeerde/toegestane apps. Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast een toepassing Blokkeren of Toestaan om de status van de toepassing te wijzigen. Als u een toepassing wilt verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de rij van de toepassing en klikt u op het symbool X.

Klik op Sluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van Webcambescherming.

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen zich voordoen:

  • Webcambescherming wordt niet weergegeven in het menu Privacy: controleer of u de nieuwste versie van AVG Internet Security gebruikt. Als u AVG wilt bijwerken, gaat u naar Instellingen &rtrif Bijwerken en klikt u op Bijwerken in het gedeelte Programma. Opmerking: deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie van AVG Antivirus.
  • Webcambescherming geeft te vaak meldingen weer: als er erg veel meldingen van AVG worden weergegeven waarin wordt gevraagd om toepassingen te blokkeren of toe te staan, controleert u of de Slimme modus is geselecteerd op het hoofdscherm van Webcambescherming. Als u Strenge modus selecteert, wordt er telkens een melding weergegeven wanneer een willekeurige toepassing probeert toegang te verkrijgen tot de webcam op uw computer.
  • De webcam op de pc reageert niet meer: als uw webcam niet meer werkt na installatie van AVG Internet Security, controleert u of de werking van Webcambescherming is ingesteld op Slimme modus of Strenge modus. Als u de instelling Geen genade gebruikt, zorgt Webcambescherming ervoor dat geen enkele toepassing toegang krijgt tot de webcam op uw computer.