Bescherming tegen ransomware

U vindt deze functie hier: MenuBescherming tegen ransomware

Bescherming tegen ransomware voorkomt dat uw persoonlijke foto's, documenten en bestanden worden gewijzigd, verwijderd of versleuteld als gevolg van ransomwareaanvallen. Met deze functie worden mappen die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten automatisch gescand en beveiligd. Daarnaast hebt u de mogelijkheid aan te geven welke mappen u wilt beschermen tegen niet-vertrouwde toepassingen. U kunt ook aangeven welke toepassingen toestemming hebben om de bestanden in uw mappen te wijzigen en welke toepassingen altijd moeten worden geblokkeerd.

Bescherming tegen ransomware is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u het tabblad Algemeen, klikt op de groene schuifbalk AAN en klikt op Ja om de wijziging te bevestigen. De schuifbalk wordt rood en de tekst UIT wordt weergegeven. Het is raadzaam Bescherming tegen ransomware altijd ingeschakeld te houden.

Opmerking: Bescherming tegen ransomware is alleen beschikbaar in AVG Internet Security.

Bescherming tegen ransomware aanpassen

Selecteer een optie om aan te geven hoe Bescherming tegen ransomware moet omgaan met pogingen om bestanden te openen in uw beschermde mappen:

  • Slimme modus (standaardinstelling, aanbevolen): Bescherming tegen ransomware raadpleegt een lijst van veelgebruikte en vertrouwde toepassingen om te bepalen welke programma's bestanden in uw beschermde mappen mogen wijzigen. Als toepassingen die niet in de lijst voorkomen proberen bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding en wordt om uw toestemming gevraagd.
  • Strenge modus: telkens wanneer een toepassing (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde/toegestane apps) probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding en wordt om uw toestemming gevraagd. Als u deze optie inschakelt, worden er mogelijk veel meldingen weergegeven. Dit kan hinderlijk zijn.

Wanneer er een pop-upmelding van Bescherming tegen ransomware verschijnt, klikt u op App toestaan om het programma toe te voegen aan een lijst met toegestane toepassingen of klikt u op App blokkeren om te voorkomen dat de toepassing bestanden in uw beschermde mappen wijzigt.

Opmerking: u kunt uw geblokkeerde en toegestane toepassingen ook beheren in de sectie Geblokkeerde/Toegestane apps.

Opgeven welke mappen moeten worden beschermd

Standaard scant en beveiligt Bescherming tegen ransomware automatisch mappen waarin mogelijk persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Als u handmatig een andere map wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u het tabblad Beschermde mappen, klikt u op Map toevoegen, en selecteert u een map en klikt u op OK.

Als u een map wilt verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de rij van de toepassing in kwestie en klikt u op het symbool X.

Klik op Beschermde bestandstypen wijzigen om aan te geven welke bestandstypen moeten worden beschermd. Standaard zijn alle bestandstypen in de lijst geselecteerd. Klik op het selectievakje naast een bestandstype om het uit te schakelen.

Geblokkeerde en toegestane toepassingen beheren

Bescherming tegen ransomware voorkomt dat malware en virussen bestanden in uw beschermde mappen wijzigen en geeft vertrouwde toepassingen standaard toestemming. Wanneer een niet-vertrouwde toepassingen probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen, verschijnt er een melding van Bescherming tegen ransomware waarin u wordt gevraagd of u de toepassing wilt blokkeren of toestaan. Nadat u uw voorkeur hebt aangegeven, wordt de toepassing toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde toepassingen of Toegestane toepassingen.

Als u handmatig een toepassing aan een van de twee lijsten wilt toevoegen, selecteert u het tabblad Geblokkeerde/Toegestane apps. Klik op Een app toestaan of Een app blokkeren, selecteer een toepassing en klik op Openen.

Als u een toepassing wilt verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de rij van de toepassing in kwestie en klikt u op het symbool X.

Problemen oplossen

De volgende problemen kunnen voorkomen:

  • Bescherming tegen ransomware wordt niet weergegeven in het hoofdmenu: controleer of u de nieuwste versie van AVG Internet Security gebruikt. Als u AVG wilt bijwerken, gaat u naar InstellingenBijwerken en klikt u op Bijwerken in de sectie Programma. Opmerking: deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie van AVG Antivirus.
  • Er verschijnen te veel pop-upmeldingen voor Ransomwareschild: als er erg veel meldingen van AVG worden weergegeven waarin wordt gevraagd om toepassingen te blokkeren of toe te staan, controleert u of de gevoeligheid van Bescherming tegen ransomware is ingesteld op Slimme modus. Als u Strenge modus hebt geselecteerd, krijgt u van AVG elke keer een melding wanneer een willekeurige toepassing (behalve toepassingen die u mogelijk al hebt toegevoegd aan de lijst Geblokkeerde/Toegestane apps) probeert bestanden in uw beschermde mappen te wijzigen.
  • U kunt geen bestanden opslaan in een toepassing: controleer of de toepassing die u gebruikt in de lijst Geblokkeerde apps staat. U kunt de toepassing ook toevoegen aan de lijst Toegestane apps.