Gegevenskluis

U opent deze functie als volgt: Menu ▸ Gegevenskluis

Met de functie Gegevenskluis kunt u verschillende virtuele kluizen maken om waardevolle of gevoelige gegevens in op te slaan. De inhoud van uw kluizen wordt versleuteld en beschermd met een wachtwoord van uw keuze, zodat uw gegevens alleen toegankelijk zijn met de juiste autorisatie.

In het scherm Gegevenskluis wordt een overzicht van uw huidige kluizen weergegeven.

Opmerking: Gegevenskluis is alleen beschikbaar in AVG Internet Security.

Een kluis maken

Ga als volgt te werk om een nieuwe kluis te maken:

 1. Klik op Kluis maken.
 2. Geef een eenvoudig te herkennen naam voor uw kluis op.
 3. Typ het wachtwoord waarmee u de kluis wilt beschermen. Met de grafische indicator rechts wordt aangegeven hoe sterk uw wachtwoord is. U kunt het beste een combinatie van kleine en hoofdletters, cijfers en speciale tekens gebruiken voor uw wachtwoord. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u dit op geen enkele manier herstellen.
 4. Klik op Geavanceerde opties weergeven om andere instellingen voor uw kluis te configureren. U kunt de volgende instellingen aanpassen:
  • Locatie: klik op het standaardpad om de locatie te wijzigen waarin de kluis moet worden opgeslagen. Standaard worden alle kluizen opgeslagen in de map Documenten. Wanneer u een kluis hebt gemaakt, kunt u de locatie niet meer wijzigen.
  • Grootte: stel een maximumgrootte voor de kluis in door de schuifregelaar te verplaatsen. De standaardgrootte is 2 GB. Controleer of u op uw harde schijf over voldoende ruimte beschikt. De kluis neemt namelijk direct de aangegeven ruimte in, ook als er geen bestanden worden toegevoegd.
  • Bureaubladsnelkoppeling: schakel het selectievakje Bureaubladsnelkoppeling maken in om een pictogram van uw kluis aan uw bureaublad toe te voegen zodat u de kluis eenvoudig kunt openen. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 5. Klik op Kluis maken.

Er wordt een versleutelde virtuele schijf op uw pc gemaakt. Als u de kluis hebt gemaakt, is de kluis open zodat u uw bestanden direct kunt verplaatsen en beschermen. Wanneer uw bestanden naar de kluis zijn verplaatst, gaat u in de AVG-gebruikersinterface naar Menu ▸ Gegevenskluis en klikt u op Kluis sluiten om uw gegevens te vergrendelen.

Bestanden in uw kluis beheren

Ga als volgt te werk om bestanden te beheren die zijn opgeslagen in een van uw kluizen:

 1. Ga in de AVG-gebruikersinterface naar Menu ▸ Gegevenskluis en klik op Kluis openen (indien gesloten) of dubbelklik op het pictogram met de kluisnaam op uw bureaublad.
 2. Typ uw wachtwoord om de kluis te ontgrendelen en klik op Kluis openen. De kluis wordt geopend in een nieuw venster.
 3. Voeg nieuwe bestanden toe of verplaats bestanden die momenteel zijn opgeslagen in uw kluis. U kunt nieuwe bestanden toevoegen met de opties Knippen en Plakken in het contextmenu of met sneltoetsen.
 4. Sluit de kluis af door het venster te sluiten.
 5. Ga in de AVG-gebruikersinterface naar Menu ▸ Gegevenskluis en klik op Kluis sluiten om uw gegevens te vergrendelen.

Opmerking: als u een bestand alleen naar de kluis kopieert (niet knipt), is het bestand op de oorspronkelijke bestand nog steeds onbeschermd en toegankelijk. Verwijder het bestand handmatig van de oorspronkelijke locatie om ervoor te zorgen dat zich alleen in uw kluis nog een versie van het bestand bevindt.

De kluisinstellingen beheren

U kunt uw kluis via de AVG-gebruikersinterface openen door naar Menu ▸ Gegevenskluis te gaan, maar u kunt de kluis ook openen door op het bureaublad te dubbelklikken op het betreffende pictogram. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van een van uw kluistegels om de volgende instellingen te beheren:

 • Wachtwoord wijzigen: hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet eerst uw huidige wachtwoord typen. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u dit op geen enkele manier herstellen.
 • Grootte wijzigen: hiermee kunt u schijfruimte toewijzen aan uw kluis. U moet eerst uw huidige wachtwoord typen. Controleer of u op uw harde schijf over voldoende ruimte beschikt. De kluis neemt namelijk direct de aangegeven ruimte in, ook als er geen bestanden worden toegevoegd.
 • Snelkoppeling maken op bureaublad: hiermee maakt u een snelkoppelingspictogram zodat u vanaf uw bureaublad eenvoudig toegang krijgt tot uw kluis.
 • Kluis verwijderen: hiermee verwijdert u de hele kluis, inclusief alle bestanden die hierin zijn opgeslagen. Als u een kluis verwijdert, worden alle bestanden in die kluis ook onherroepelijk verwijderd.

Problemen oplossen

Als u eenvoudig toegang tot uw kluis wilt hebben en er nog geen pictogram van de kluis is opgenomen op uw bureaublad, kunt u handmatig een snelkoppeling op uw bureaublad maken:

 1. Ga in de AVG-gebruikersinterface naar Menu ▸ Gegevenskluis.
 2. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de tegel met uw kluis.
 3. Selecteer Snelkoppeling maken op bureaublad.

Gegevenskluis biedt u een veilige ruimte om uw gegevens met een wachtwoord te beschermen. Om maximale bescherming te kunnen bieden, kan uw wachtwoord niet worden hersteld als u het vergeet.