Problemen oplossen

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Probleemoplossing

Via het scherm Probleemoplossing kunt u de standaardinstellingen voor het oplossen van mogelijke problemen met AVG Antivirus-functies en -compatibiliteit oplossen.

Het is raadzaam de standaardconfiguratie aan te houden. Wijzig deze instellingen alleen als u heel goed op de hoogte bent van de functies van AVG Antivirus of als u door een ondersteuningsmedewerker van AVG wordt gevraagd wijzigingen aan te brengen om problemen op te lossen. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om uw instellingen op te slaan.

Instellingen voor probleemoplossing beheren

 • Rootkitscan inschakelen bij opstarten: uw pc wordt bij het opstarten, voordat de meeste toepassingen en services worden geladen, gecontroleerd op rootkits. Deze optie is standaard ingeschakeld voor een optimale bescherming. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt uw pc iets sneller opgestart, maar bent u ook minder goed beschermd tegen virussen.
 • Binaire schijftoegang inschakelen tijdens AVG-opstartscan: de AVG-opstartscan krijgt toegang tot de hele schijfruimte, inclusief verwijderde bestanden en bestandsfragmenten die mogelijk schadelijke code bevatten. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden uw opstartscans sneller uitgevoerd, maar bent u ook minder goed beschermd tegen virussen.
 • Controle op digitale handtekeningen bij geïnfecteerde bestanden overslaan: als u dit selectievakje inschakelt, kunnen alle bestanden als verdacht worden aangemerkt, zelfs als ze afkomstig zijn van vertrouwde uitgevers. Bij deze instelling neemt de scan minder tijd in beslag. Deze optie is echter standaard uitgeschakeld om fout-positieve detecties te voorkomen zodat vertrouwde bestanden met geldige digitale handtekeningen niet worden geïdentificeerd als malware en vervolgens worden verwijderd.
 • AVG-module Zelfbescherming inschakelen: hiermee voorkomt u dat alle essentiële AVG Antivirus-bestanden worden gewijzigd of verwijderd. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als u deze optie uitschakelt, stelt u aanvallers mogelijk in staat om antivirusbestanden te wijzigen of verwijderen om uw antivirusbescherming uit te schakelen en uw pc te infecteren.
  Opmerking: schakel dit selectievakje alleen uit op verzoek van een ondersteuningsmedewerker van AVG als dit nodig is om een bepaald probleem op te lossen.
 • AVG-services pas laden als andere systeemservices zijn geladen: AVG Antivirus wordt pas geladen als alle andere systeemservices zijn geladen. Op deze manier kunt u uw pc sneller opstarten, maar uw pc is dan ook tijdelijk niet beschermd tegen malware. Deze optie is standaard uitgeschakeld zodat AVG-services in het begin van het opstartproces kunnen worden geladen om uw pc optimaal te kunnen beschermen.
 • Programmatoegang voor gastaccount beperken: hiermee voorkomt u dat gastgebruikers (secundaire accounts aangemeld bij uw pc) toegang krijgen tot uw AVG-instellingen of deze kunnen wijzigen. Deze optie is standaard ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers deze bevoegdheid hebben. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen alle gebruikers (accounts) deze instellingen openen en wijzigen.
 • Hardwaregesteunde virtualisatie inschakelen: hiermee verbetert u de virtualisatieprestaties. AVG gebruikt hardwarevirtualisatie in antirootkit-, zelfbeschermings- en CyberCapture-onderdelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als door AVG op uw pc andere virtualisatiesoftware wordt aangetroffen, wordt deze optie automatisch uitgeschakeld. Als geïnstalleerde virtualisatiesoftware op uw pc niet door AVG wordt herkend en u problemen met de prestaties of compatibiliteit ondervindt, kunt u deze optie het beste tijdelijk uitschakelen.

Passieve modus inschakelen

In Passieve modus wordt alle actieve bescherming, zoals schilden en Firewall, uitgeschakeld zodat u meerdere antivirusprogramma's tegelijk kunt gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van uw pc of de betrouwbaarheid van virusdetecties. In de passieve modus ontvangt AVG alle updates van virusdefinities en het programma, zodat u handmatig scans kunt uitvoeren om uw pc op problemen te controleren. U wordt echter niet actief beschermd door AVG.

Deze functie is standaard uitgeschakeld, tenzij u AVG installeert op een pc waarop al een ander antivirusprogramma is geïnstalleerd. Als u Passieve modus handmatig wilt activeren, klikt u op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten. Klik vervolgens op OK en Nu opnieuw opstarten om de wijzigingen te bevestigen.

Als u door AVG Antivirus actief wilt worden beschermd tegen malware en andere bedreigingen, moet Passieve modus zijn uitgeschakeld en moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Alle antivirusprogramma's van derden zijn verwijderd.
 • In het hoofdscherm van AVG Antivirus wordt de tekst U bent volledig beschermd weergegeven.

Opmerking: als AVG de enige antivirussoftware op uw pc is, moet u Passieve modus alleen tijdelijk inschakelen als dit nodig is om een bepaald probleem op te lossen.

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de oorspronkelijk instellingen van AVG Antivirus herstellen om een probleem op te lossen. Ga als volgt te werk om de standaardwaarden van AVG Antivirus te herstellen:

 1. Schakel de volgende optie(s) in om de verzameling instellingen te selecteren die u wilt herstellen:
  • Programma-instellingen (inclusief standaardscans): verwijst naar alle programma-instellingen, met uitzondering van schildinstellingen.
  • Schildinstellingen: verwijst alleen naar schildinstellingen. Als u schildinstellingen wijzigt, kan dit invloed hebben op uw beschermingsstatus.
 2. Klik op Beginwaarden herstellen om uw instellingen te herstellen.

Met Beginwaarden herstellen verwijdert u al uw aangepaste instellingen. Deze bewerking kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Opmerking: voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, kunt u een back-up van uw instellingen maken via Instellingen ▸ Instellingen voor back-ups. Meer lezen...

Instellingen voor netwerkomleiding beheren

Als er bij het verzenden of ontvangen van e-mails problemen optreden wanneer u E-mail Protection gebruikt met een e-mailclient, zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird, kunt u het probleem oplossen door bij Mail op te geven welke poorten worden gebruikt door uw e-mailprovider.

Voor elk protocol zijn de volgende standaardpoortnummers opgegeven:

SMTP-poort(en): 25, 587 Beveiligde poort(en): 465
POP-poort(en): 110 Beveiligde poort(en): 995
IMAP-poort(en): 143 Beveiligde poort(en): 993
NNTP-poort(en): 119 Beveiligde poort(en): 563

Als u of uw e-mailprovider andere poorten gebruikt, typt u deze in de tekstvakken voor de betreffende protocollen om ervoor te zorgen dat uw e-mail wordt bewaakt door AVG. Gebruik komma's om meerdere poortnummers van elkaar te scheiden.

Typ in het tekstvak Genegeerde adressen de adressen van eventuele servers of poorten die u wilt uitsluiten van een scan, bijvoorbeeld smtp.voorbeeld.com. Scheid meerdere adressen zo nodig met een komma.

Met Lokale communicatie negeren voorkomt u dat interne systeemcommunicatie tussen toepassingen op uw pc wordt gescand. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, is AVG zo geconfigureerd dat alle e-mailcommunicatie wordt gescand. Dit komt ten goede van de bescherming, maar kan een negatieve invloed hebben op de snelheid van uw systeem.