Scanopties

U opent deze functie als volgt: Computer scannen (tandwielpictogram) ▸ Scanopties

Het scherm Scanopties biedt u toegang tot verschillende vooraf gedefinieerde scans waarmee u de veiligheid van uw pc kunt verbeteren. Als u een scan wilt starten, klikt u op de bijbehorende tegel. U kunt ook op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van bepaalde tegels klikken om scanparameters aan te passen.

Klik op Scan plannen onder in het scherm om een aangepaste scan te maken of reguliere scans te plannen.

Een volledige computerscan uitvoeren

Klik op De hele computer scannen om een uitgebreide alles-in-één-scan uit te voeren. In deze scan zijn verschillende scanmethoden samengevoegd om malware, slecht beoordeelde browserinvoegtoepassingen en prestatieproblemen te detecteren.

 • Antivirusscan: er wordt gescand op malware en andere bedreigingen.
 • Browserextensies scannen: er wordt gescand op verdachte browserinvoegtoepassingen en -extensies met slechte beoordelingen.
 • Prestatiescan: uw systeem wordt gescand op nutteloze gegevens en problemen die mogelijk van invloed zijn op de snelheid en beveiliging van uw pc. Om de gevonden problemen op te lossen, wordt u de mogelijkheid geboden om de toepassing AVG PC TuneUp te installeren. Meer lezen...

Wanneer de scan is voltooid, wordt er een resultatenscherm weergegeven. Standaard wordt u geïnformeerd over wat er is gedaan met eventueel gedetecteerde bedreigingen.

Andere virusscans uitvoeren

Klik op een van de volgende tegels om een vooraf gedefinieerde virusscan uit te voeren:

 • Grondige virusscan: hiermee voert u een grondige scan van uw systeem uit om uw opslagstations en geheugen op malware te controleren. Deze scan kan enkele minuten of meer in beslag nemen, afhankelijk van het aantal bestanden in uw opslag en de prestatiecapaciteit van uw systeem.
 • USB/DVD-scan: hiermee scant u de verwisselbare opslagapparaten die momenteel zijn aangesloten op uw pc, zoals externe harde schijven, USB-flashstations, cd's en dvd's.
 • Bestanden of mappen scannen: als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd een bestand of map te selecteren om te scannen. U kunt afzonderlijke bestanden selecteren door een map uit te vouwen, maar u kunt ook een hele map selecteren.

Wanneer een scan is voltooid, wordt er een resultatenscherm weergegeven. Standaard wordt u geïnformeerd over wat er is gedaan met eventueel gedetecteerde bedreigingen.

U kunt configureren hoe door elk van de bovenstaande scans moet worden omgegaan met de gedetecteerde bedreigingen door te klikken op het tandwielpictogram op een scantegel. We raden u echter aan alleen instellingen voor aangepaste scans te wijzigen. Meer lezen...

Een prestatiescan uitvoeren

Klik op Prestatiescan om uw systeem te controleren op nutteloze gegevens en problemen die mogelijk van invloed zijn op de snelheid en beveiliging van uw pc. Tijdens de scan wordt het volgende gecontroleerd:

 • Registerproblemen: overbodige registeritems op uw systeem die uw pc trager kunnen maken, bijvoorbeeld tijdens het opstarten en uitschakelen.
 • Systeemcache en logboeken: ongewenste bestanden en items die op uw systeem zijn opgeslagen en schijfruimte kunnen innemen.
 • Browsergegevens: gegevens opgeslagen in browsers die schijfruimte kunnen innemen.
 • Verouderde software: verouderde software van derden die uw pc kwetsbaar kan maken.

Wanneer de scan is voltooid, wordt er een resultatenscherm weergegeven en wordt u geïnformeerd over eventuele problemen die zijn aangetroffen.

U kunt gevonden problemen oplossen door te klikken op Installeren om op te lossen om AVG PC TuneUp te installeren, een hulpprogramma waarmee u uw pc kunt opruimen.

Een opstartscan uitvoeren

Klik op Opstartscan om uw pc te scannen wanneer deze weer wordt opgestart, voordat er toepassingen worden gestart. Wanneer er tijdens het opstarten scans worden uitgevoerd, is de kans groter dat malware kan worden gedetecteerd en verwijderd.

Een aangepaste scan uitvoeren

Een aangepaste scan maken en uitvoeren:

 1. Klik op Scan plannen.
 2. Voer in het scherm Scanparameters een naam voor uw scan in en geef op welke gebieden en bestandstypen moeten worden gescand. U kunt de tabbladen links gebruiken om andere scaninstellingen te configureren. Meer lezen...
 3. Klik op OK.

Uw aangepaste scan wordt nu in het scherm Scanopties weergegeven onder de vooraf gedefinieerde scantegels. Klik op Scan nu uitvoeren naast de naam van uw scan om te beginnen met scannen.

Als u de instellingen van een scan in de lijst wilt wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram voor die scan. Als u een scan wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram.

Een automatische scan plannen

U kunt AVG Antivirus zo configureren dat er een scan wordt uitgevoerd op een tijdstip dat u goed uitkomt. Een scan plannen:

 1. Klik op Scan plannen.
 2. Voer in het scherm Scanparameters een naam voor uw scan in en geef op welke gebieden en bestandstypen moeten worden gescand. U kunt de tabbladen links gebruiken om andere scaninstellingen te configureren. Meer lezen...
 3. Selecteer het tabblad Plannen in het linkerdeelvenster.
 4. Schakel Deze scan plannen in en geef op of de scan één keer (Eenmalig) of regelmatig (Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks) moet worden uitgevoerd.
 5. Beheer uw voorkeuren voor de volgende opties:
  • Scan niet starten als batterijvoeding actief is: schakel dit selectievakje in om planningsinstellingen te negeren als uw pc niet is aangesloten op een voedingsbron.
  • Scanproces onderbreken bij activeren batterijmodus: schakel dit selectievakje in als de scan moet worden onderbroken als de stekker van uw pc tijdens de scan wordt verwijderd uit de voedingsbron.
  • Het systeem wekken om de scan te starten (als de slaapstand actief is): schakel dit selectievakje in als de geplande scan zelfs moet worden uitgevoerd als de energiebesparingsmodus is ingeschakeld.
  • Het systeem afsluiten na beëindiging van de scan: schakel dit selectievakje in als uw pc automatisch moet worden uitgeschakeld na de scan.
 6. Stel het tijdstip in waarop de scan moet worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor een 24-uursnotatie.
 7. Stel in op welke dag de scan moet worden uitgevoerd.
 8. Klik op OK.

Uw geplande scan wordt nu in het scherm Scanopties weergegeven onder de vooraf gedefinieerde scantegels. U kunt zien wanneer de uitvoering van uw scan is gepland. Als u de geplande scan handmatig wilt uitvoeren, klikt u op Scan nu uitvoeren.

Als u de instellingen van een scan in de lijst wilt wijzigen, klikt u op het tandwielpictogram voor die scan. Als u een scan wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram.

Opmerking: geplande scans kunnen niet worden uitgevoerd wanneer uw pc is uitgeschakeld.