Online Shield

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Onderdelen ▸ Online Shield ▸ Aanpassen

Online Shield is een aanvullende actieve beschermingslaag in AVG Antivirus. Om te voorkomen dat malware, zoals schadelijke scripts, wordt gedownload en op uw pc wordt uitgevoerd, worden de gegevens gescand die worden overgebracht wanneer u op internet surft.

Standaard is Online Shield geconfigureerd om optimale bescherming te bieden. We raden u daarom sterk aan dit schild altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Via de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van Online Shield beheren. Als u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om Online Shield-instellingen op te slaan.

Hoofdinstellingen

Via dit scherm kunt u de hoofdparameters voor Online Shield instellen.

 • Webscannen inschakelen: hiermee scant u alle inhoud op websites die u bezoekt terwijl u op internet surft.
  • Waarschuwen bij downloaden van bestanden met een slechte reputatie: er wordt een waarschuwing verzonden als een bestand met een slechte beoordeling of helemaal geen beoordeling op basis van reputatieservices wordt gedownload. We raden alleen onervaren gebruikers aan deze optie in te schakelen.
  • Alleen verkeer van bekende browserprocessen scannen: hiermee worden conflicten met minder bekende browsers en andere vertrouwde webtoepassingen opgelost als deze door het schild worden geblokkeerd terwijl wordt geprobeerd verbinding te maken met internet. Als u deze optie inschakelt, wordt gegevensverkeer van deze minder bekende webtoepassingen geautoriseerd en niet gescand op malware.
  Extra opties kunnen worden geconfigureerd in het gedeelte Webscannen.
 • HTTPS-scans inschakelen: hiermee worden websites met versleutelde verbindingen gescand. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alleen websites met onbeveiligde verbindingen gescand.
 • Intelligente stream-scanning gebruiken: hiermee worden bestanden ononderbroken gescand terwijl ze worden gedownload. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt het hele bestand naar een tijdelijk map gedownload en vervolgens gescand.
 • Vertrouwde sites niet scannen: hiermee sluit u websites met geldige SSL-certificaten uit van scans.
 • Malware-URL's blokkeren: hiermee blokkeert u niet-vertrouwde websites op basis van een database met bekende malware-URL's.
 • Scripts scannen: hiermee blokkeert u schadelijke scripts van internet en uit andere bronnen, inclusief versleutelde overdrachten via HTTPS-verbindingen. Extra opties kunnen worden geconfigureerd in het gedeelte Scripts scannen.

Al deze instellingen zijn standaard ingeschakeld, met uitzondering van de subopties onder Webscannen inschakelen.

Webscannen

In het scherm Webscannen kunt u opgeven welk inhoudstype moet worden gescand door Online Shield. De volgende opties zijn van toepassing als Webscannen inschakelen is ingeschakeld in Hoofdinstellingen.

 • Alle bestanden scannen: hiermee worden alle gedownloade bestanden gescand. Deze optie is standaard geselecteerd.
 • Alleen geselecteerde bestandstypen scannen: hiermee worden alleen bestanden met bepaalde extensies of opgegeven MIME-typen gescand. Als deze optie is geselecteerd, schakelt u het gewenste selectievakje in en typt u de bestandsextensie in het tekstvak. Als u nog een extensie aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een extensie wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.
 • Archieven met geldige digitale handtekening niet scannen: hiermee voorkomt u dat vertrouwde archiefbestanden van geverifieerde uitgevers worden gescand.

Opmerking: bestandsextensies kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Bijvoorbeeld:

 • Als u alle HTML-bestanden wilt scannen, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u alle bestandstypen met twee tekens in een bestandsextensie wilt scannen, typt u ?? in het tekstvak.

Uitzonderingen

In het scherm Uitzonderingen kunt u URL-adressen, MIME-typen of processen opgeven die moeten worden genegeerd. Als u een nieuw item wilt toevoegen, schakelt u de betreffende optie in en typt u de URL, extensie of bestandslocatie in het tekstvak. Als u een proces wilt toevoegen, klikt u op Bladeren, selecteert u een bestand (.exe) en klikt u op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.

URL's, extensies en bestandslocaties kunnen de jokertekens ? en * bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Bijvoorbeeld:

 • Als u alle subdomeinen en domeinen van een bepaalde website wilt blokkeren, voegt u *. aan het begin en /* aan het einde van het websitedomein toe, bijvoorbeeld *.voorbeeld.com/* .
 • Als u alle HTML-bestanden wilt scannen, typt u *.htm* in het tekstvak.
 • Als u alle bestanden wilt uitsluiten die op een bepaalde manier zijn gelabeld op een van uw stations, kunt u ?:\ toevoegen voor het pad, bijvoorbeeld ?:\voorbeeld.exe .

Opmerking: de uitzonderingen die u in dit scherm opgeeft, gelden alleen voor Online Shield en hebben geen invloed op andere scans of actieve beschermingsonderdelen. Als u een locatie wilt uitsluiten van alle AVG Antivirus-scans, gaat u naar Menu ▸ Instellingen ▸ Algemeen ▸ Uitzonderingen om de locatie op te geven.

Acties

In het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de bedreigingen die worden gedetecteerd door Online Shield.

Selecteer een detectietype (Virus, PUP of Verdacht) en selecteer vervolgens een actie:

 • Verbinding verbreken (standaard): hiermee wordt uw verbinding met de betreffende website verbroken zodra een mogelijke bedreiging wordt gedetecteerd.
 • Vragen: u kunt ervoor kiezen de verbinding met de betreffende website te verbreken of verbonden te blijven wanneer een mogelijke bedreiging wordt gedetecteerd. Het kan riskant zijn om verbonden te blijven.

Als het selectievakje Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd is ingeschakeld, wordt u op de hoogte gesteld van alle acties (dit selectievakje is standaard ingeschakeld).

Opmerking: u kunt verschillende acties opgeven voor elk detectietype (Virus, PUP of Verdacht).

Compressieprogramma's

In het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen moeten worden uitgepakt tijdens het controleren op malware. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden met de extensies .zip en .rar zijn. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd wanneer deze zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, inclusief de bestanden hierin, blijven intact tijdens verwerking door het schild.

Standaard is Alle compressieformaten ingeschakeld.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor het type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder in het scherm bekijken.

Gevoeligheid

In het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor Online Shield opgeven:

 • Heuristiek: op basis van heuristiek kan AVG Antivirus onbekende virussen en malware detecteren door code te analyseren voor opdrachten die op kwaadaardige bedoelingen kunnen duiden. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de groene balken om het gewenste niveau van heuristische gevoeligheid in te stellen. De standaardinstelling is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat virussen worden gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden worden onterecht als malware geïdentificeerd) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren in als tijdens de scan hele bestanden moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke code. Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de scan langzamer, maar wel grondiger.
 • PUP's en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste toepassingen (PUA's) in als u ook wilt scannen op ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die doorgaans ongewenste activiteiten uitvoeren.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger wordt uw pc gescand. Bij een hogere gevoeligheid is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer bronnen verbruikt op uw pc.

Siteblokkering

In het scherm Siteblokkering kunt u de toegang tot bepaalde websites blokkeren. Dit kan nuttig zijn als u wilt voorkomen dat kinderen of andere gebruikers toegang tot bepaalde inhoud op het web krijgen. Een website blokkeren:

 1. Schakel het selectievakje Siteblokkering in.
 2. Typ het URL-adres van de website die u wilt blokkeren in het tekstvak.
 3. Klik op OK.

Als u nog een URL aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een URL wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.

URL's kunnen de jokertekens * en ? bevatten. Het sterretje vervangt een of meer tekens, het vraagteken vervangt één teken. Bijvoorbeeld:

 • Als u alle subdomeinen en domeinen van een bepaalde website wilt blokkeren, voegt u *. aan het begin en /* aan het einde van het websitedomein toe en typt u bijvoorbeeld *.voorbeeld.com/* in het tekstvak.
 • Als u een website wilt blokkeren die ergens in de URL 'xxx' bevat, typt u *xxx* in het tekstvak.
 • Als u alle HTML-pagina's wilt blokkeren waarbij de bestandsnaam één teken in het domein van een bepaalde website bevat, typt u voorbeeld.com/?.html in het tekstvak.

Scripts scannen

Met Scripts scannen voorkomt u dat browsers en andere toepassingen mogelijk schadelijke scripts kunnen uitvoeren. Dit heeft ook betrekking op externe bedreigingen van internet en externe bronnen, lokale bedreigingen die zijn gedownload naar uw harde schijf of in de browsercache en scripts van versleutelde verbindingen.

In dit scherm kunt u opgeven welke browsers worden gescand, inclusief andere toepassingen waarin voor het uitvoeren van scripts wordt gebruikgemaakt van Windows Script Host (WSH). Alle opties zijn standaard ingeschakeld om u optimaal te beschermen. Deze opties zijn van toepassing als Scripts scannen is ingeschakeld in Hoofdinstellingen.

Scriptuitzonderingen

In het scherm Scriptuitzonderingen kunt u bepaalde webadressen uitsluiten van scriptscans zodat u toegang tot alle inhoud op die websites hebt.

Volg deze stappen om een website uit te sluiten van scriptscans:

 1. Schakel het selectievakje Uit te sluiten URL's in.
 2. Typ het URL-adres van de website die u wilt uitsluiten in het tekstvak.
 3. Klik op OK.

Als u nog een URL aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Als u een URL wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.

Opmerking: gebruik alleen uitzonderingen als u zeker weet dat de website die u wilt uitsluiten veilig is.

Rapportbestand

Via het scherm Rapportbestand kunt u opgeven of er rapporten moeten worden gemaakt van Online Shield-scans. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van AVG, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Volg deze stappen om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel het selectievakje Rapportbestand genereren in. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die als geïnfecteerd met malware zijn geïdentificeerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: kleine fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn geïdentificeerd. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg groot.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\AVG\Antivirus\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG\Antivirus\report