File Shredder

U opent deze functie als volgt: Menu ▸ File Shredder

Met File Shredder kunt u uw bestanden onherroepelijk verwijderen zodat uw gegevens door niemand kunnen worden hersteld en misbruikt.

Opmerking: met File Shredder verwijdert u gegevens voorgoed. Zodra gegevens zijn vernietigd, kunnen ze op geen enkele manier worden hersteld.

Meer informatie over File Shredder

Wanneer u een harde schijf wist of een bestand verwijdert met standaardprogramma's, wordt alleen een verwijzing naar die gegevens verwijderd uit het bestandssysteem. Voor gevoelige gegevens, zoals gebruikersgegevens of gelicentieerde software, volstaat een eenvoudige verwijdering mogelijk niet omdat er hulpprogramma's bestaan waarmee verwijderde bestanden kunnen worden hersteld.

Om te voorkomen dat gegevens kunnen worden hersteld, worden bestanden met File Shredder meerdere keren overschreven met betekenisloze gegevens voordat deze bestanden worden verwijderd. Dit hulpprogramma is vooral nuttig wanneer u uw computers of harde schijven verkoopt/doneert.

Bestanden of mappen vernietigen

Ga als volgt te werk om een bestand of map te vernietigen vanuit het scherm File Shredder in de AVG-gebruikersinterface:

  1. Ga naar Menu ▸ File Shredder en klik op Bestand of map selecteren.
  2. Selecteer een bestandspad of bestand en klik op OK om uw keuze te bevestigen. U kunt afzonderlijke bestanden selecteren door een map uit te vouwen, maar u kunt ook een hele map selecteren.
  3. Klik op Vernietigen om het bestand of de bestanden onherroepelijk te wissen. Hoe snel bestanden worden vernietigd, is afhankelijk van de grootte van het bestand of de map.
  4. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.

U kunt een bestand of map ook vernietigen door met de rechtermuisknop op het bijbehorende pictogram in Windows te klikken en Vernietigen met AVG te selecteren in het contextmenu.

Problemen oplossen

Bepaalde bestanden kunnen vanwege onvoldoende toegangsrechten mogelijk niet worden vernietigd met File Shredder. In dergelijke gevallen kunt u een bestand het beste handmatig verwijderen en de inhoud van Prullenbak vervolgens vernietigen met File Shredder.

Als de optie Vernietigen met AVG niet wordt weergegeven in het contextmenu of als u bepaalde bestanden niet kunt vernietigen, controleert u het volgende:

  • U gebruikt geen harde schijven die in RAID (Redundant Array of Independent Disks) zijn geconfigureerd of via SCSI (Small Computer System Interface) zijn verbonden.
  • U gebruikt geen SSD's (Solid-state Drives) op een eerdere Windows-versie dan Windows 7.
  • U bent bij Windows aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden.