Algemene instellingen

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Algemeen

Via het scherm Algemeen kunt u verschillende instellingen wijzigen die betrekking hebben op het gedrag van AVG Antivirus. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om uw instellingen op te slaan.

Algemene instellingen beheren

 • Reputatieservices activeren: hiermee kunt u anoniem technische informatie leveren op basis van de aanwezigheid van risicovolle bestanden om ons in staat te stellen malwarebedreigingen beter te kunnen identificeren. Deze optie is standaard ingeschakeld. Lees het privacybeleid van AVG voor meer informatie.
 • CyberCapture inschakelen: hiermee gebruikt u de CyberCapture-functie om zeldzame, verdachte bestanden te detecteren en analyseren. Als u een dergelijk bestand probeert uit te voeren, voorkomt CyberCapture dat het bestand op uw pc terechtkomt en wordt het naar AVG Threat Labs verzonden om in een veilige virtuele omgeving te worden getest. U ontvangt bericht wanneer de analyse is voltooid. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Altijd blokkeren: mogelijk schadelijke bestanden worden direct geblokkeerd en naar AVG Threat Labs verzonden. Deze optie is standaard geselecteerd.
  • Mij laten beslissen: u ontvangt een bericht voordat een bestand wordt verzonden naar AVG Threat Labs.
  Opmerking: u kunt de standaardinstellingen het beste behouden, tenzij u zich bewust bent van de mogelijke risico's.
 • Scannen op mogelijk ongewenste toepassingen (PUA's): er wordt op PUA's gescand en u ontvangt een bericht als deze worden gedetecteerd. PUA's worden ongemerkt gedownload met andere programma's en voeren meestal ongewenste activiteiten uit. Wanneer u een melding ontvangt, kunt u bepalen wat u wilt doen met de gedetecteerde toepassing. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
 • Gamingmodus: hiermee voorkomt u dat toepassingen die op een volledig scherm worden uitgevoerd, worden onderbroken door pop-upvensters van AVG (inclusief kritieke waarschuwingen). Deze optie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze optie het beste alleen tijdelijk uitschakelen terwijl u een toepassing op een volledig scherm uitvoert.
 • E-mailhandtekening van AVG inschakelen: hiermee voegt u onder in uitgaande e-mailberichten de e-mailhandtekening van AVG in om uw ontvangers te laten weten dat de e-mail is gescand op malware. Deze optie is standaard ingeschakeld en is alleen van toepassing op e-mailclients (zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird).

Pop-upvensters beheren

U kunt het gedrag van pop-upvensters van AVG Antivirus beheren. Stel in hoe lang de volgende typen pop-upberichten moeten worden weergegeven:

 • Informatiepop-upberichten: hierin wordt informatie over algemene AVG-activiteiten weergegeven.
 • Updatepop-upberichten: hierin wordt informatie over updates van het programma en virusdefinities weergegeven.
 • Waarschuwingspop-upberichten: hierin worden waarschuwingen over mogelijke risico's weergegeven, zoals het openen van een onbekend bestand.
 • Waarschuwingspop-upberichten: hierin wordt u op de hoogte gebracht van detecties van bedreigingen en andere belangrijke incidenten.

Alle bovenstaande pop-upberichten worden standaard 20 seconden weergegeven. Al u een type pop-upbericht niet te zien wilt krijgen, stelt u de duur op 0 in voor dat type of schakelt u Gamingmodus in het gedeelte Algemeen in.

Wachtwoord voor interface of instellingen instellen

U kunt een wachtwoord maken om de toegang tot de AVG-gebruikersinterface of bepaalde programma-instellingen te beperken.

Opmerking: dit wachtwoord is niet gerelateerd aan het AVG MyAccount-wachtwoord of een van uw Gegevenskluis-wachtwoorden.

Ga als volgt te werk om een wachtwoord in te stellen:

 1. Schakel AVG beschermen met een wachtwoord in.
 2. Typ uw wachtwoord in het tekstvak. Typ het wachtwoord nogmaals eronder om het te bevestigen.
 3. Geef op welke gebieden u wilt beschermen met een wachtwoord:
  • Algemene programmatoegang: voor het openen van de AVG-gebruikersinterface.
  • Programma-instellingen: voor toegang tot alle programma-instellingen die kunnen worden geopend door te klikken op Instellingen in het hoofdscherm.
  • Beschermingscontrole: om de actieve bescherming (schilden) in of uit te schakelen.
  • Beschermingsinstellingen: voor toegang tot actieve beschermingsinstellingen (schilden).
  • Scancontrole: voor toegang tot de besturingselementen voor het starten of beëindigen van een scan.
  • Scaninstellingen: voor toegang tot de instellingen die de verschillende scanparameters bepalen.
  • Updatecontrole: voor het bijwerken van het programma en de virusdefinities, en voor het wijzigen van update-instellingen.
  • Quarantainebeheer: voor het beheren van de bestanden in Quarantaine.
  • Reservekopie van AVG-instellingen maken/terugzetten: om een reservekopie van uw AVG-instellingen te maken of terug te zetten.
  • Firewallinstellingen: om toegang tot alle Firewall-instellingen te krijgen.
 4. Klik op OK.

Opmerking: als u uw wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kunt u weer toegang tot de AVG-gebruikersinterface of -instellingen krijgen door AVG Antivirus opnieuw te installeren.

Onderhoudsinstellingen beheren

Via het deelvenster Onderhoud kunt u de ruimte op uw harde schijf optimaliseren door de grootte van de logboeken te beperken en de logboeken te verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u beperken hoeveel ruimte wordt ingenomen door Quarantaine.

 • Automatisch opruimen: hier kunt u op basis van de volgende opties opgeven hoe vaak de scanlogboeken moeten worden verwijderd.
  • Scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef hier een waarde voor het aantal dagen op (standaard 30 dagen).
  • Tijdelijke scanlogboeken verwijderen die ouder zijn dan: geef hier een waarde voor het aantal dagen op (standaard 1 dag).
  • Scanhistorie wissen: klik hierop om alle momenteel opgeslagen scanlogboeken direct te verwijderen.
 • Logboeken: hier kunt u de maximale grootte (standaard 4096 KB) voor elk logboekbestand opgeven. Als het logboek deze limiet bereikt, worden de oudste records verwijderd om ruimte vrij te maken voor de meest recente records.
  • Debuglogboekregistratie inschakelen: schakel dit selectievakje in als er een speciaal logboekbestand moet worden gemaakt wanneer er een fout optreedt terwijl het programma wordt uitgevoerd. Een ondersteuningsmedewerker van AVG kan u in dat geval vragen het bestand op te sturen zodat de oorzaak van de fout kan worden achterhaald.
 • Quarantaine: hier kunt u opgeven hoeveel ruimte (in MB) Quarantaine maximaal mag innemen op uw computer en hoe groot een bestand mag zijn dat naar AVG Threat Labs wordt verzonden (in KB).
  • Maximale grootte van de Quarantaine: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 256 MB) of de resterende ruimte kunnen niet worden toegevoegd aan Quarantaine.
  • Max. grootte van te verzenden bestand: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 16384 KB) kunnen niet worden verzonden naar AVG Threat Labs.

Bestanden of websites uitsluiten van scans

In het deelvenster Uitzonderingen kunt u bepaalde bestanden, mappen of URL's uitsluiten van scans. Hoewel het doorgaans niet wordt aanbevolen, kunt u bepaalde bestanden of websites uitsluiten van scans, bijvoorbeeld als u de snelheid van uw scans wilt verhogen of fout-positieve detecties wilt voorkomen.

 1. Selecteer een tabblad om aan te geven op welke acties een uitsluiting van toepassing moet zijn.
 2. Klik in het tekstvak om details op te geven:
  • Bestandspaden: typ de bestands- of maplocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer de betreffende map.
  • URL's: typ het adres van de website.
  • CyberCapture: typ de bestandslocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer een bestand (.exe).
  • Geharde modus: typ de bestandslocatie in het tekstvak of klik op Bladeren en selecteer een bestand (.exe).
 3. Klik op OK.

Als u nog een item aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u het betreffende tabblad en klikt u op Toevoegen. Als u een item wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en klikt u op Verwijderen.

Uitzonderingen gemaakt in Bestandspaden en URL's zijn algemeen van toepassing op alle handmatige scans en actieve beschermingsonderdelen, zoals schilden. Als u bestanden wilt uitsluiten van een bepaalde scan of een actief beschermingsonderdeel, kunt u het gedeelte Uitzonderingen in de instellingen van een bepaalde scan of een actief beschermingsonderdeel gebruiken.

Opmerking: stel alleen uitzonderingen in als u zeker weet dat de bestanden en websites die u wilt uitsluiten niet zijn geïnfecteerd.

Speciale scans aanpassen

Verkennerscan: hiermee kunt u een bestand of map scannen door er met de rechtermuisknop op te klikken in Windows en vervolgens Scannen te selecteren in het contextmenu. Klik op Instellingen om scanparameters aan te passen.

De privacy-instellingen aanpassen

In het deelvenster Privacy kunt u opgeven of u wilt deelnemen aan de volgende activiteiten:

 • Deelnemen aan de AVG-community: schakel dit selectievakje in om algemene informatie over bescherming, zoals gedetecteerde malware-aanvallen op uw pc, te leveren zodat we de nieuwste bedreigingen direct kunnen identificeren en hierop kunnen inspelen. Als u deelneemt, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt.

Lees het privacybeleid van AVG voor meer informatie.

Instellingen voor back-ups en terugzetten

Via dit gedeelte kunt u back-ups van uw aangepaste AVG-instellingen voor onderdelen, zoals de schilden en Firewall, maken en herstellen. Dit is nuttig als u AVG Antivirus opnieuw moet installeren of als u uw instellingen wilt kopiëren naar een andere computer waarop AVG is geïnstalleerd.

Klik op Instellingen voor back-ups om een back-up van uw aangepaste AVG-instellingen te maken:

 1. Selecteer de onderdeelinstellingen die u wilt opslaan en klik op Doorgaan.
 2. Selecteer een opslaglocatie voor uw back-upbestand en klik op Opslaan.

Klik op Instellingen voor terugzetten om eerder opgeslagen instellingen te herstellen:

 1. Zoek het back-upbestand dat u eerder hebt opgeslagen en klik op Openen.
 2. Selecteer de onderdeelinstellingen die u wilt herstellen en klik op Doorgaan.