E-mail Protection

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Onderdelen ▸ E-mail Protection ▸ Aanpassen

E-mail Protection is een aanvullende actieve beschermingslaag in AVG Antivirus. Uw inkomende en uitgaande e-mailberichten worden in realtime gescand op schadelijke inhoud, zoals virussen. Dit geldt alleen voor berichten die worden verzonden of ontvangen met software voor e-mailbeheer (e-mailclients zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird). Als u uw e-mailaccount via een internetbrowser opent, wordt uw pc beschermd door de schilden.

Standaard is E-mail Protection geconfigureerd om optimale bescherming te bieden. We raden u daarom sterk aan deze bescherming altijd ingeschakeld te laten en alleen configuratiewijzigingen aan te brengen als u zeer goed op de hoogte bent van de principes van antimalwarebescherming.

Via de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van E-mail Protection beheren. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de instellingen van E-mail Protection op te slaan.

Hoofdinstellingen

In het scherm Hoofdinstellingen kunt u opgeven welke typen berichten moeten worden gescand door E-mail Protection. Alle opties zijn standaard ingeschakeld.

 • Inkomende e-mail (POP3, IMAP4) scannen: de e-mails die u ontvangt, worden gescand.
 • Uitgaande e-mail (SMTP) scannen: de e-mails die u verzendt, worden gescand.
 • Nieuwsgroepberichten (NNTP) scannen: alle communicatie van nieuwsservers wordt gescand.

Opmerking: we raden aan deze opties ingeschakeld te laten om optimaal beschermd te blijven.

Gedrag

Via het scherm Gedrag kunt u e-mailhandtekeningen van AVG, waarmee u en geadresseerden worden geïnformeerd over schone of geïnfecteerde e-mails, in- of uitschakelen. Daarnaast kunt u beheren welke acties worden uitgevoerd tijdens scans en opties configureren voor Microsoft Outlook.

Met de volgende instellingen worden opmerkingen onder in inkomende en uitgaande e-mails ingevoegd:

 • Een opmerking toevoegen aan een (inkomend) veilig bericht: geeft aan dat de e-mail die u hebt ontvangen geen malware bevat.
 • Een opmerking toevoegen aan een (inkomend) geïnfecteerd bericht: geeft aan dat de e-mail die u hebt ontvangen waarschijnlijk malware bevat.
 • Een opmerking toevoegen aan een (uitgaand) veilig bericht: geeft aan de ontvangers aan dat de door u verzonden e-mail geen malware bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Onderwerpregel van berichten met een virus markeren: e-mails worden van de onderwerpregel **VIRUS** voorzien als de e-mail malware bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld. U kunt ook uw eigen tekst opgeven in het tekstvak.

De volgende instellingen zijn alleen van toepassing voor gebruikers van Microsoft Outlook:

 • Welkomstscherm weergeven: er wordt een tijdelijk welkomstscherm van AVG weergegeven wanneer Microsoft Outlook wordt gestart om te bevestigen dat E-mail Protection actief is.
 • Bijlagen scannen bij toevoegen: bijlagen worden gescand voordat de e-mail wordt verzonden. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gearchiveerde berichten scannen bij het openen: gearchiveerde berichten worden altijd gescand als ze worden geopend. Met Alleen ongelezen berichten kunt u opgeven dat alleen ongelezen berichten moeten worden gescand.

SSL scannen

SSL-verbindingen scannen: hiermee stelt u in dat e-mails die worden verzonden of ontvangen via een met SSL/TLS versleutelde verbinding worden gescand. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, worden alleen e-mails gescand die worden verzonden of ontvangen via onbeveiligde verbindingen.

Als u een e-mailclient van derden gebruikt, moet u mogelijk een certificaat uit E-mail Protection exporteren en dit in het certificaatarchief van uw e-mailclient importeren om SSL-scans mogelijk te maken. Volg deze stappen om het E-mail Protection-certificaat te exporteren:

 1. Klik op Certificaat exporteren.
 2. Selecteer een opslaglocatie voor het geëxporteerde E-mail Protection-certificaat en klik op Opslaan.
 3. Klik op OK om de actie te bevestigen.
 4. Importeer het E-mail Protection-certificaat in uw e-mailclient.

Raadpleeg voor meer instructies de documentatie van uw e-mailclient.

Acties

In het scherm Acties kunt u automatische reacties configureren voor de bedreigingen die worden gedetecteerd door E-mail Protection.

Volg deze stappen:

 1. Selecteer een detectietype (Virus, PUP of Verdacht) en selecteer vervolgens een primaire en secundaire actie (voor het geval de eerste actie mislukt):
  Opmerking: u kunt verschillende combinaties van acties opgeven voor elk detectietype.
  • Automatisch verwerken (standaard): er wordt geprobeerd het bestand te repareren. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar Quarantaine verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
  • Verplaatsen naar Quarantaine: het bestand wordt naar Quarantaine verzonden zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Herstellen: de schadelijke code wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de hele code malware is.
  • Vragen: u wordt op de hoogte gesteld van gedetecteerde bedreigingen en gevraagd wat er moet worden gedaan.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand van uw pc.
  • Geen actie: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen als automatische actie).
 2. Als het selectievakje Een waarschuwingsvenster weergeven als een actie wordt uitgevoerd is ingeschakeld, wordt u op de hoogte gesteld van alle acties (dit selectievakje is standaard ingeschakeld).
 3. Geef de actie op die moet worden uitgevoerd als een schadelijk of verdacht bestand of programma in een archief wordt gedetecteerd (opgegeven in Compressieprogramma's):
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, niets doen (standaard): er wordt geprobeerd het bestand of programma uit het archief te verwijderen, maar het hele archief wordt niet verwijderd.
  • Proberen alleen het bestand uit het archief te verwijderen; als dit niet lukt, het hele archief verwijderen: het hele archief wordt verwijderd als het niet lukt om het bestand of programma daarin te verwijderen.
 4. Klik op OK.

Compressieprogramma's

In het scherm Compressieprogramma's kunt u aangeven welke gecomprimeerde bestandstypen moeten worden uitgepakt tijdens het controleren op malware. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden met de extensies .zip en .rar zijn. Bestanden kunnen beter op malware worden geanalyseerd als deze zijn uitgepakt. Het uitpakken van een bestand is hetzelfde als het extraheren van een bestand uit een archief. De originele archieven, inclusief de bestanden hierin, blijven intact tijdens verwerking door E-mail Protection.

Standaard is Alle compressieformaten ingeschakeld.

Opmerking: voor meer informatie over een bepaald bestandstype kunt u het selectievakje voor het type inschakelen en de informatie onder Beschrijving van compressieprogramma onder in het scherm bekijken.

Gevoeligheid

In het scherm Gevoeligheid kunt u de volgende instellingen voor E-mail Protection opgeven:

 • Heuristiek: op basis van heuristiek kan AVG Antivirus onbekende virussen en malware detecteren door code te analyseren voor opdrachten die op kwaadaardige bedoelingen kunnen duiden. Geef uw voorkeuren voor de volgende opties op:
  • Gebruik de groene balken om het gewenste niveau van heuristische gevoeligheid in te stellen. De standaardinstelling is Normaal (drie balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat virussen worden gedetecteerd, maar zal ook het aantal fout-positieve meldingen (bestanden worden onterecht als malware geïdentificeerd) toenemen.
  • Schakel Code-emulatie gebruiken in om vermoedelijke malware uit te pakken en te testen in een geëmuleerde omgeving waarin het bestand geen schade op uw pc kan aanrichten. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Gevoeligheid: schakel het selectievakje Alle bestanden controleren in als tijdens de scan hele bestanden moeten worden geanalyseerd in plaats van alleen de delen die doorgaans worden getroffen door schadelijke code. Als deze optie is ingeschakeld, is de scan langzamer, maar wel grondiger.
 • PUP's en verdachte bestanden: schakel het selectievakje Scannen op mogelijk ongewenste toepassingen (PUA's) in als u ook wilt scannen op ongemerkt met andere programma's gedownloade toepassingen die vaak ongewenste activiteiten uitvoeren.

Opmerking: hoe meer opties u selecteert en hoe hoger de gevoeligheid, des te grondiger wordt uw pc gescand. Bij een hogere gevoeligheid is de kans op fout-positieve meldingen groter en worden er meer bronnen verbruikt op uw pc.

Rapportbestand

Via het scherm Rapportbestand kunt u opgeven of er rapporten moeten worden gemaakt van E-mail Protection-scans. Wanneer u vanwege een probleem contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van AVG, wordt u mogelijk gevraagd om een rapportbestand.

Volg deze stappen om automatische scanrapporten te genereren:

 1. Schakel het selectievakje Rapportbestand genereren in. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 2. Configureer de volgende instellingen:
  • Bestandsnaam: geef een naam voor het rapportbestand op.
  • Bestandstype: selecteer de indeling van het rapportbestand (Tekst zonder opmaak (ANSI), Tekst zonder opmaak (Unicode) of XML).
  • Als het bestand bestaat: selecteer Toevoegen als nieuwe resultaten moeten worden toegevoegd aan het einde van het vorige rapport of Overschrijven als nieuwe resultaten het vorige rapport moeten vervangen.
 3. Geef de inhoud van het rapport op:
  • Geïnfecteerde items: bestanden en gebieden van de gescande omgeving die als geïnfecteerd met malware zijn geïdentificeerd. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Persistente fouten: onverwachte fouten die nader moeten worden onderzocht. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Zachte fouten: kleine fouten, bijvoorbeeld een bestand dat niet kon worden gescand omdat het in gebruik was.
  • Schone items: bestanden en gebieden die als schoon zijn geïdentificeerd. Als u deze optie inschakelt, worden de rapporten erg groot.
  • Overgeslagen items: bestanden en gebieden die niet zijn gecontroleerd vanwege de scaninstellingen.
 4. Klik op OK.

Rapportbestanden worden opgeslagen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista: C:\ProgramData\AVG\Antivirus\report
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG\Antivirus\report