Bijwerken

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Bijwerken

Via het scherm Bijwerken kunt u updates voor virusdefinities en het programma aanpassen op basis van uw voorkeuren en uw internetverbindingsinstellingen.

Dankzij regelmatige virusdefinities en programma-updates kan AVG Antivirus uw pc beschermen tegen de meest recente virussen en malware. Standaard is AVG Antivirus zo ingesteld dat de virusdefinities en het programma automatisch worden bijgewerkt wanneer een nieuwe versie beschikbaar is. We raden u sterk aan de optie voor automatische updates altijd ingeschakeld te laten.

Instellingen voor updates van virusdefinities aanpassen

De meest recente virusdefinities vormen de basis van uw antivirusbescherming. Klik in het gedeelte Virusdefinities op Bijwerken om er zeker van te zijn dat u over de meest recente virusdefinities beschikt.

U kunt ook de details van virusdefinities bekijken:

 • Huidige versie: hier wordt het nummer van de momenteel geïnstalleerde versie weergegeven.
 • Datum van uitgifte: hier wordt aangegeven wanneer de momenteel geïnstalleerde versie is uitgegeven.
 • Verbinding: hier wordt de verbindingsstatus weergegeven. De status Verbinding tot stand gebracht duidt erop dat updates kunnen worden gedownload.
 • Nieuwste update ontvangen: hier wordt de datum weergegeven waarop de meest recente update op uw pc is geïnstalleerd. Daarnaast wordt het hier ook aangegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is of worden er andere instructies weergegeven om uw virusdefinities bijgewerkt te houden.

Klik op de pijl-omlaag om het venster Instellingen uit te vouwen en schakel de gewenste optie in:

 • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden automatisch regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft zelf niets te doen.
 • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding als er een update beschikbaar is. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
 • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Als u virusdefinities handmatig wilt bijwerken, moet u klikken op Bijwerken.
 • Streaming-updates inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee worden continu micro-updates gedownload terwijl nieuwe malware wordt ontdekt.

Instellingen voor programma-updates aanpassen

Met updates van de programmaversie worden oplossingen voor fouten en algemene programmaverbeteringen beschikbaar gemaakt. Klik in het gedeelte Programma op Bijwerken om uw programma bij te werken naar de meest recente versie.

U kunt ook de details van uw programma bekijken:

 • Huidige versie: hier wordt het nummer van de momenteel geïnstalleerde versie weergegeven.
 • Datum van uitgifte: hier wordt aangegeven wanneer de momenteel geïnstalleerde versie is uitgegeven. Daarnaast wordt het hier ook aangegeven wanneer er een nieuwe update beschikbaar is of worden er andere instructies weergegeven om uw programma bijgewerkt te houden.

Klik op de pijl-omlaag om het venster Instellingen uit te vouwen en schakel de gewenste optie in:

 • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden automatisch regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft zelf niets te doen.
 • Vragen nadat de update is gedownload: u ontvangt een melding als er updates zijn gedownload. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
 • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding als er updates beschikbaar zijn (voordat ze worden gedownload). Om de update te ontvangen, moet u de download en het installatieproces handmatig starten.
 • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Als u het programma handmatig wilt bijwerken, moet u klikken op Bijwerken.

Verbindingsdetails beheren

In het gedeelte Details kunt u uw internetverbinding selecteren en instellen hoe door AVG Antivirus moet worden gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Klik op de pijl-omlaag naast Details om het deelvenster uit te vouwen.

 • Ik maak alleen verbinding met internet via een inbelmodem: schakel dit selectievakje in als u verbinding met internet maakt door via een conventionele telefoonlijn in te bellen op een telefoonnummer. Met deze instelling voorkomt u dat automatisch wordt ingebeld voor automatische updates. De update wordt uitgesteld tot de volgende keer dat u verbinding maakt met internet.
 • Automatische update: typ een numerieke waarde in het tekstvak om op te geven hoe vaak (in minuten) u updates wilt ontvangen. De standaardinstelling is 240 minuten. Deze instelling geldt alleen voor reguliere updates voor virusdefinities, niet voor streaming-updates. Als het selectievakje Streaming-updates inschakelen is ingeschakeld in het gedeelte Virusdefinities, worden er continu micro-updates geleverd.
 • Meldingsvenster weergeven wanneer er een fout optreedt (standaard ingeschakeld): u ontvangt een melding als de update mislukt.

Proxyinstellingen aanpassen

Het gedeelte Proxyinstellingen is voor gebruikers die via een proxyserver verbinding maken met internet. In dit gedeelte kunt u uw proxyinstellingen aanpassen om problemen met het downloaden van virusdefinities en programma-updates te voorkomen. Klik op de pijl naast Proxyinstellingen om het deelvenster uit te vouwen.

Opmerking: als u rechtstreeks verbinding met internet maakt, kunt u dit gedeelte negeren aangezien het selectievakje Rechtstreekse verbinding (geen proxy) standaard is ingeschakeld.

Als u proxy-instellingen wilt aanpassen, selecteert u Proxyserver opgeven en typt u de proxydetails:

 • Type: selecteer HTTP of SOCKS4.
 • Adres: typ het adres van uw proxyserver.
 • Poort: typ het nummer van de poort die door uw proxyserver wordt gebruikt.
 • Authenticatietype: als de proxyserver authenticatie vereist, geeft u het type op en voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Als u uw proxygegevens niet kent, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider.