Quarantaine

U opent deze functie als volgt: Menu ▸ Quarantaine

Quarantaine is een geïsoleerde ruimte waarin u mogelijk schadelijke bestanden veilig kunt bewaren of ter analyse naar AVG Threat Labs kunt sturen. Omdat bestanden in Quarantaine niet kunnen worden uitgevoerd en geen toegang tot uw systeem en gegevens hebben, kan de schadelijke code in een bestand geen schade aanrichten op uw pc.

Standaard worden bestanden in de volgende gevallen naar Quarantaine verplaatst:

In de bovenstaande gevallen worden er verschillende acties uitgevoerd die ertoe kunnen leiden dat het bestand wordt verplaatst naar Quarantaine. U kunt bestanden ook handmatig naar Quarantaine verplaatsen.

Quarantaine bevat een lijst met alle bestanden die in quarantaine zijn geplaatst. Voor elk bestand kunt u bepaalde acties uitvoeren.

Bestanden in Quarantaine beheren

U beheert een bestand door het selectievakje naast het betreffende bestand in te schakelen. U kunt ook het selectievakje Alle virussen selecteren inschakelen als u een actie op alle bestanden tegelijkertijd wilt uitvoeren.

Als u de geselecteerde bestanden definitief wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

Klik op de pijl-omlaag op de knop Verwijderen om toegang te krijgen tot de volgende acties:

 • Toevoegen: u wordt gevraagd het bestand te zoeken en selecteren om het handmatig toe te voegen aan Quarantaine. Handmatig toegevoegde bestanden zijn slechts kopieën. Omdat de oorspronkelijke bestanden niet automatisch worden verwijderd, moet u dit handmatig doen als u denkt dat dit beter is.
 • Herstellen: hiermee kopieert u de bestanden weer naar de oorspronkelijke locatie.
 • Uitpakken: hiermee kopieert u de bestanden naar een door u opgegeven locatie.
 • Scannen: hiermee scant u het bestand opnieuw op basis van huidige virusdefinities.
 • Verzenden voor analyse: hiermee verzendt u de bestanden voor verdere analyse naar AVG Threat Labs.

Bestanden verzenden voor analyse

U kunt het beste de volgende bestandstypen verzenden naar AVG Threat Labs:

 • Potentiële malware: bestanden die door AVG niet zijn aangemerkt als malware, maar volgens u wel schadelijk zijn.
 • Fout-positief: bestanden die door AVG zijn aangemerkt als malware, maar volgens u niet schadelijk zijn.

Ga als volgt te werk om een bestand naar AVG Threat Labs te verzenden:

 1. Zorg ervoor dat het bestand is toegevoegd aan Quarantaine (handmatig of door AVG.)
 2. Werk de virusdefinities bij.
 3. In Quarantaine selecteert u het bestand. Vervolgens klikt u op de pijl-omlaag op de knop Verwijderen en selecteert u Scannen om het bestand opnieuw te scannen.
 4. Selecteer het bestand opnieuw, klik op de pijl-omlaag op de knop Verwijderen en selecteer Verzenden voor analyse.
 5. Geef de gevraagde informatie over het bestand op en klik op Verzenden.

Het bestand wordt voor verdere tests verzonden naar AVG Threat Labs. In de meeste gevallen zal AVG Threat Labs de ontvangen bestanden verwerken zonder u een reactie te sturen.

Quarantaine-instellingen beheren

Als u de Quarantaine-instellingen wilt beheren, gaat u naar Menu ▸ Instellingen ▸ Algemeen ▸ Onderhoud ▸ Quarantaine.

Hier kunt u het volgende instellen:

 • Maximale grootte van de Quarantaine: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 256 MB) of de resterende ruimte kunnen niet worden toegevoegd aan Quarantaine.
 • Max. grootte van te verzenden bestand: bestanden die groter zijn dan deze limiet (standaard 16384 KB) kunnen niet worden verzonden naar AVG Threat Labs.