Anti-Spam

U beheert deze instellingen op de volgende locatie: Menu ▸ Instellingen ▸ Onderdelen ▸ Anti-Spam ▸ Aanpassen

Anti-Spam beschermt het Postvak IN van uw e-mailbeheersoftware tegen spam en andere ongewenste e-mail. Deze functie werkt voor geïnstalleerde e-mailclients op uw pc, zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird.

Via het scherm Hoofdinstellingen kunt u aanpassen hoe spam wordt gefilterd door Anti-Spam en hoe de spamfilterregels worden bijgewerkt. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK om de Anti-Spam-instellingen op te slaan.

Opmerking: Anti-Spam is alleen als aanvullend installeerbaar onderdeel beschikbaar in AVG Internet Security. U kunt dit onderdeel installeren tijdens een aangepaste installatie van AVG Antivirus of daarna via Menu ▸ Instellingen ▸ Onderdelen ▸ Anti-Spam ▸ Onderdeel installeren.

Instellingen voor Anti-Spam beheren

De volgende instellingen gelden voor alle e-mailclients:

 • Gevoeligheid: gebruik de groene balken om aan te geven met welke zorgvuldigheid uw inkomende e-mails door Anti-Spam moeten worden geanalyseerd op mogelijke spam. De standaardinstelling is Gemiddeld (twee balken). Bij een hogere gevoeligheid is de kans groter dat ongewenste e-mails worden gedetecteerd, maar neemt ook het aantal onterecht als spam aangemerkte berichten toe.
 • Tekst voor de onderwerpregel van spamberichten: hiermee worden ongewenste e-mails gemarkeerd met de onderwerpregel *** SPAM *** of een tekst van uw keuze. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Markering in onderwerp van phishing-berichten: hiermee worden frauduleuze e-mails gemarkeerd met de onderwerpregel *** PHISHING *** of een tekst van uw keuze. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Ontvangers van uitgaande e-mail automatisch toevoegen aan witte lijst: hiermee voegt u e-mailadressen van de ontvangers van uw berichten toe aan een lijst met vertrouwde e-mails (een witte lijst), zodat antwoorden van deze e-mailadressen niet worden behandeld als spam.
  • Alleen domeinen van ontvangers toevoegen: schakel dit selectievakje in om in plaats van de afzonderlijke e-mailadressen automatisch de domeinen van uw geadresseerden aan de witte lijst toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een e-mail naar iemand@bedrijf.com verzendt wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het hele domein bedrijf.com toegevoegd aan de witte lijst.
 • Nieuwe regels ophalen: hiermee wordt het detectiefilter van Anti-Spam voortdurend bijgewerkt met de nieuwste criteria voor het identificeren van spam. Standaard wordt elke 300 seconden (vijf minuten) gecontroleerd of er nieuwe regels zijn.
 • LiveFeed inschakelen: hiermee configureert u Anti-Spam om alle inkomende e-mails te controleren op basis van een online database met wereldwijde spamberichten voordat andere controles worden uitgevoerd. Omdat er weinig gegevens worden overgebracht, raden we aan deze service ingeschakeld te laten.

Anti-Spam-instellingen voor MS Outlook beheren

Beheer de volgende instellingen als u Microsoft Outlook als uw e-mailclient gebruikt:

 • Spamberichten automatisch verplaatsen naar map met ongewenste e-mail: hiermee wordt alle ongewenste e-mail rechtstreeks naar uw map met ongewenste e-mail verplaatst. Nieuwe berichten die als ongewenste e-mail of als phishing-e-mail worden geïdentificeerd, worden niet weergegeven in uw Postvak IN. Deze optie is standaard ingeschakeld.
 • Adressen uit het adresboek automatisch op de witte lijst plaatsen: hiermee voegt u alle contactpersonen uit uw Outlook-adresboek toe aan uw witte lijst in Anti-Spam, een lijst met bekende en vertrouwde e-mailadressen. Berichten van e-mailadressen van de witte lijst worden nooit behandeld als spam.
 • Voorbeelden van ten onrechte gemarkeerde e-mailberichten verzenden: het kan af en toe voorkomen dat berichten verkeerd worden beoordeeld in Anti-Spam, bijvoorbeeld wanneer een legitieme e-mail ten onrechte wordt gemarkeerd als spam of wanneer spam niet wordt gemarkeerd als spam. Met deze instelling bepaalt u of voorbeelden van deze berichten naar ons moeten worden verzonden voor verdere analyse. Maak een keuze uit de volgende opties voor valspositieve spam en niet-opgemerkte spam:
  • Vragen (standaard): als u per geval wilt kunnen beslissen.
  • Ja: als u voorbeelden wilt verzenden.
  • Nee: als u nooit voorbeelden wilt verzenden.

Anti-Spam - Andere instellingen

Via de tabbladen links in het venster kunt u verschillende aspecten van het gedrag van Anti-Spam beheren.

Witte lijst beheren

Via het scherm Witte lijst kunt u een lijst met afzenders beheren waarvan de e-mails nooit als spam worden behandeld en altijd op de normale wijze worden afgeleverd.

 • Als u één e-mailadres wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en voegt u het specifieke e-mailadres toe. Dit kan bijvoorbeeld een e-mailadres zoals iemand@bedrijf.com zijn.
 • Als u een heel domein wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en geeft u alleen de domeinnaam op. Dit kan bijvoorbeeld een domein zoals bedrijf.com zijn.

Als u nog een e-mailadres of domein wilt toevoegen aan de witte lijst, klikt u op Toevoegen. Als u een e-mailadres of domein uit de witte lijst wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en vervolgens op Verwijderen.

Afzonderlijke e-mailadressen hebben in deze context een hogere prioriteit dan hele domeinen. Als het domein bedrijf.com is toegevoegd aan uw witte lijst, maar het afzonderlijke e-mailadres iemand@bedrijf.com zich in uw zwarte lijst bevindt, worden e-mails van deze afzender dus geblokkeerd.

Opmerking: jokertekens, zoals * en ?, worden niet ondersteund.

Zwarte lijst beheren

Via het scherm Zwarte lijst kunt u een lijst met afzenders beheren waarvan de e-mails altijd worden behandeld als spam.

 • Als u één e-mailadres wilt blokkeren, klikt u op Toevoegen en voegt u het specifieke e-mailadres toe. Dit kan bijvoorbeeld een e-mailadres zoals iemand@bedrijf.com zijn.
 • Als u een heel domein wilt blokkeren, klikt u op Toevoegen en geeft u alleen de domeinnaam op. Dit kan bijvoorbeeld een domein zoals bedrijf.com zijn.

Als u nog een e-mailadres of domein wilt toevoegen aan de zwarte lijst, klikt u op Toevoegen. Als u een e-mailadres of domein uit de zwarte lijst wilt verwijderen, klikt u op de betreffende rij en vervolgens op Verwijderen.

Afzonderlijke e-mailadressen hebben in deze context een hogere prioriteit dan hele domeinen. Als het domein bedrijf.com is toegevoegd aan uw zwarte lijst, maar het afzonderlijke e-mailadres iemand@bedrijf.com zich in uw witte lijst bevindt, worden e-mails van deze afzender dus normaal afgeleverd.

Opmerking: jokertekens, zoals * en ?, worden niet ondersteund.