Tu je postup inštalácie AVG TuneUp (pre viaceré zariadenia)

Zahŕňa TuneUp až pre 10 zariadení.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa spustí sťahovanie inštalačného súboru. Stiahnuť AVG TuneUp
 2. Po dokončení sťahovania otvorte súbor avg_tuneup_online_setup.exe (predvolene sa stiahnuté súbory ukladajú do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory)).
 3. Kliknite na položku Inštalovať a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 4. Dvojitým kliknutím na ikonu AVG TuneUp na pracovnej ploche otvorte aplikáciu, potom prejdite do časti Menu (Ponuka) a vyberte položku Enter activation code (Zadať aktivačný kód).
 5. Kliknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho do aplikácie súčasným stlačením klávesov Ctrl a V a kliknite na položku Enter (Zadať).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a kliknite na položku Enter (Zadať) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete otvoriť aplikáciu, dvakrát kliknite na ikonu AVG TuneUp na pracovnej ploche.
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.
 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa spustí sťahovanie inštalačného súboru. Stiahnuť AVG TuneUp Premium
 2. Po dokončení sťahovania otvorte súbor avgtuneup.dmg (predvolene sa stiahnuté súbory ukladajú do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory)).
 3. Dvakrát kliknite na položku Inštalovať AVG TuneUp Premium a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 4. V priečinku Applications (Aplikácie) dvojitým kliknutím na ikonu AVG TuneUp otvorte aplikáciu, kliknite na položku AVG TuneUp na lište ponuky v hornej časti obrazovky a vyberte položku Insert activation code (Vložiť aktivačný kód).
 5. Kliknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho priamo do aplikácie a kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a kliknite na položku Activate (Aktivovať) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete otvoriť aplikáciu, dvakrát kliknite na ikonu AVG TuneUp v priečinku Applications (Aplikácie).
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.
 1. Ťuknutím na tlačidlo nižšie otvoríte stránku produktu v obchode Google Play. Prejsť do obchodu Google Play
 2. Ťuknutím na položku Inštalovať stiahnete a nainštalujete aplikáciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 3. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu ťuknutím na ikonu AVG Cleaner a vyberte možnosť Get started (Začíname) a potom možnosť Already purchased? (Už zakúpené?). (Ak ste prešli na bezplatnú verziu s reklamami, prejdite do položky Menu (Ponuka) a vyberte možnosť My subscription (Moje predplatné)).
 4. Vyberte položku Use an activation code (Použiť aktivačný kód).
 5. Ťuknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, potom ho prilepte priamo do aplikácie a ťuknite na možnosť Use this code (Použiť tento kód).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a ťuknite na položku Use this code (Použiť tento kód) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete aplikáciu otvoriť, ťuknite na ikonu AVG Cleaner na domovskej obrazovke.
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.