Tu je postup inštalácie AVG Internet Security (viaceré zariadenia)

Zahŕňa Internet Security až pre 10 zariadení.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa spustí sťahovanie inštalačného súboru. Stiahnuť AVG Internet Security
 2. Po dokončení sťahovania otvorte súbor avg_internet_security_setup.exe (predvolene sa stiahnuté súbory ukladajú do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory)).
 3. Kliknite na položku Install (Inštalovať) a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 4. Dvojitým kliknutím na ikonu AVG Internet Security na pracovnej ploche otvorte aplikáciu, potom prejdite do časti Menu (Ponuka) a vyberte položku Enter activation code (Zadať aktivačný kód).
 5. Kliknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho do aplikácie súčasným stlačením klávesov Ctrl a V a kliknite na položku Enter (Zadať).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a kliknite na položku Enter (Zadať) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete otvoriť aplikáciu, dvakrát kliknite na ikonu AVG Internet Security na pracovnej ploche.
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.
 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa spustí sťahovanie inštalačného súboru. Stiahnuť AVG AntiVirus
 2. Po dokončení sťahovania otvorte súbor avg_mac_security_online.dmg (predvolene sa stiahnuté súbory ukladajú do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory)).
 3. Dvakrát kliknite na položku AVG AntiVirus a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu Poznámka: Po zobrazení výzvy kliknite na možnosť Open system preferences (Otvoriť predvoľby systému) a udeľte požadované povolenia.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 4. V priečinku Applications (Aplikácie) otvorte aplikáciu dvojitým kliknutím na ikonu AVG AntiVirus, potom prejdite do časti Menu (Ponuka) a vyberte možnosť Activate paid features (Aktivovať platené funkcie).
 5. Kliknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho priamo do aplikácie a kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a kliknite na položku Activate (Aktivovať) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete otvoriť aplikáciu, dvakrát kliknite na ikonu AVG AntiVirus v priečinku Applications (Aplikácie).
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.
 1. Ťuknutím na tlačidlo nižšie otvoríte stránku produktu v obchode Google Play. Prejsť do obchodu Google Play
 2. Ťuknutím na položku Inštalovať stiahnete a nainštalujete aplikáciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 3. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu ťuknutím na ikonu AVG AntiVirus a vyberte možnosť Get started (Začíname) a potom možnosť Already purchased? (Už zakúpené?). (Ak ste prešli na bezplatnú verziu s reklamami, prejdite do položky Menu (Ponuka), vyberte položku My subscription (Moje predplatné) a potom vyberte možnosť Already purchased? (Už zakúpené?)).
 4. Vyberte položku Use an activation code (Použiť aktivačný kód).
 5. Ťuknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho priamo do aplikácie a ťuknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a ťuknite na položku Continue (Pokračovať) (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete aplikáciu otvoriť, ťuknite na ikonu AVG AntiVirus na domovskej obrazovke.
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.
 1. Ťuknutím na tlačidlo nižšie otvoríte stránku produktu v obchode App Store. Prejsť do obchodu App Store
 2. Ťuknutím na položku Get (Získať) (alebo ikonu oblaku ) stiahnete a nainštalujete aplikáciu.
  Pozrite si podrobné pokyny na inštaláciu
 3. Na domovskej obrazovke ťuknutím na ikonu AVG Security otvorte aplikáciu, vyberte možnosť Not now (Teraz nie) a ťuknite na možnosť Upgrade (Upgradovať) v pravom hornom rohu obrazovky.
 4. Vyberte položku Already purchased? (Už zakúpené?) a potom položku Enter AVG subscription code (Zadať kód predplatného AVG).
 5. Ťuknutím na textové pole nižšie skopírujte aktivačný kód, prilepte ho priamo do aplikácie a ťuknite na tlačidlo OK.
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu
 6. Do textového poľa zadajte aktivačný kód, ktorý ste dostali spolu s produktom, a ťuknite na tlačidlo OK (po zobrazení výzvy zadajte svoje meno, e-mail a PSČ).
  Pozrite si podrobné pokyny na aktiváciu Poznámka: Ak máte platné predplatné produktu, no zadaný aktivačný kód je odmietnutý, zadajte ho do nášho aktivačného formulára, aby ste získali funkčný aktivačný kód cez svoj účet AVG.
  Prejsť na aktivačný formulár
 7. Ak chcete aplikáciu otvoriť, ťuknite na ikonu AVG Security na domovskej obrazovke.
 8. To je všetko! Nezabudnite nainštalovať aplikáciu aj v ďalších zariadeniach.